top of page

 קול קורא למחזור 3
לגיוס סטארטאפיסטים

תכנית האקסלרציה של מרכז החדשנות הינה תכנית אקסלוסיבית הנמשכת

על פני כ-4 חודשים במסגרתה ניתנים שירותי תמיכה ליזמים

כגון חיבורים למשקיעי הון סיכון, מומחי תוכן, שירותי משרד,

אדמינסטרציה, עו"ד, וכדומה.

למשתתפים בתוכנית אשר יימצאו מתאימים תינתן האפשרות לפיילוט

עם אחת החברות השותפות בתכנית כמו קב׳ סנו, פרומדיקו,

פריגת, המרכז האקדמי רופין ומועצת עמק חפר בתחומים המפורטים מטה.

כמו כן, למיזמים שימצאו מתאימים לאורך המסלול תינתן האפשרות

לבחינה בועדת ההשקעות של Fundit לצורך גיוס כספים.

איך זה עובד/איך מצטרפים?

במחזור הנוכחי של מסלול ההאצה אנחנו נתמקד בטכנולוגיות הבאות:

+ טכנולוגיות סביבתיות כדוגמת טיפול במים, שפכים ופתרונות שונים לסביבות אורבניות.

+ פתרונות אנרגיות מתחדשות.

+ פתרונות בתחומי חקלאות וחקלאות ימית.

ניתור, מערכות בקרה, ניהול ומערכות ייעול למפעלים תעשייתיים בתחומי ייצור מזון וכימיקלים.

תהליכי אריזה של מוצרי צריכה.

רכיבים וטכנולוגיות ברי קיימא לתעשיית המזון והשתיה.

טכנולוגיות לניהול, ייעול, איסוף ושילוח למרכזים לוגיסטיים.

מי אתם?

 

יזמים בעלי חברות הזנק הנמצאים בשלב הרעיון ועד ליזמים בעלי מוצר בשלב מתקדם ובדרך לגיוס השקעות.

הערה: האמור לעיל מתייחס למחזור הנוכחי של תוכנית ההאצה ולכל מחזור ייתכנו

שיהיו דרישות ספציפיות, הקול הקורא יותאם לדרישות על מחזור.

איך זה עובד/איך מצטרפים?

שלב ראשון

הגשת הבקשה על ידי מילוי השאלון המצורף בסיום לחצו על "הגשת מועמדות".

שלב שני

אנחנו נעבור על בקשתכם. במידה ותמצאו מתאימים, נמשיך אתכם לשלב הבא שבו ישלח אליכם שאלון

מורחב שבו תתבקשו למלא את כל המידע הרלוונטי להמשך התהליך.

שלב שלישי

ועדת ההיגוי של מרכז החדשנות תזמין אתכם להציג בפניה (או בזום או בהצגה פרונטלית בהתאם למצב)

את המיזם באמצעות מצגת.

חברי הוועדה יכללו את הנהלת המרכז, הנהלת המועצה האיזורית עמק חפר והחברה הכלכלית והנהלות השותפים של המרכז, בנוסף ליועצים מקצועיים חיצוניים.

לאחר הפגישה יצרו עמכם קשר לגבי ההחלטה הסופית.

bottom of page